2 thoughts on “Hỏi thiết kế khu lăng mộ 830x900 cm

  1. Bạn cho mình hỏi là khu lăng mộ gia đình bạn ở chỗ nào ? Trong khuôn viên đó bạn định làm những gì bằng đá ? Thông thường thì có lăng thờ chung, mộ đơn, cuốn thư, lan can, cột cổng ... và một số sản phẩm khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *