Lắp 03 ngôi mộ tam sơn tại Hạ Long Quảng Ninh

Đá mỹ nghệ Ninh Bình lắp đặt 03 ngôi mộ đá tam sơn tại Hạ Long, Quảng Ninh.

Mộ đá Hạ Long Quảng Ninh 01
Mộ đá Hạ Long Quảng Ninh 01
Mộ đá Hạ Long Quảng Ninh 02
Mộ đá Hạ Long Quảng Ninh 02

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *