Lắp mộ tròn đá tại Cầu Vật Thái Bình

Lắp đặt mẫu mộ đá tròn tại Cầu Vật Thái Bình.

Mộ tròn Thái Bình 01

Mộ tròn Thái Bình 01

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *