Mộ tròn bằng đá LM 25

1 Response

  1. Nguyễn Anh Tuấn says:

    Tôi ở Hà nội cần tư vấn cho mẫu mộ đá LM25 có kích thước thế nào , phần xây ra sao , Bố trí bìa , bát hương ở đâu và giáo bao nhiêu ?
    Xin cảm ơn ! ĐT 01252668669

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *