Thiết kế + chi phí xây dựng lăng mộ tại Khả Phong - Hà Nam

Gửi bạn!
Tôi cần tư vấn về thiết kế , chất liệu và chi phí xây dựng lăng mộ tại Khả Phong- Hà Nam. Dự toán chi phí 20-30tr.Kích thước khuân viên 3.4x 8.7, có 3 mộ hiện tại và 3 phần chờ.
Mã thiết kế lăng mộ LM 09, thời gian lắp đặt  22/10 âm lịch.
Cám ơn bạn đã giúp đỡ !
Liên hệ: Phạm Huyền

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *