Cuốn thư đá LM 58

Cuốn thư đá LM 58 - Mẫu cuốn thư đẹp bằng đá khối
Cuốn thư đá LM 58

Các mẫu cuốn thư đá đẹp chấn phong thủy đặt tại nhà thờ họ hay chùa chiền, lăng mộ, đình làng.Những thiết kế cuốn thư đẹp bằng đá khối cao cấp của thợ đá Ninh Vân.