Bài viết đánh dấu: Bán chân tảng đá kê cột Quảng Trị

Bán chân tảng đá kê cột tại Quảng Trị, cơ sở chế tác đá mỹ nghệ Ninh Vân.Cung cấp chân cột bằng đá khối cho các công trình tại Quảng Trị, TP Đông Hà, Cam Lộ, Cồn Cỏ …