Mộ một mái đá

Mộ một mái đá (mộ đá một đao) là loại mộ giá rẻ và kích thước bé nhất trong kiểu mộ mái.Thường làm mộ một đao khi không có diện tích đắt lớn hặc bị khống chế chiều cao mộ.