Mộ lục lăng đá

Mộ đá lục lăng hay còn gọi là mộ đá lục giác là loại mộ không được nhiều người sử dụng.Công ty chúng tôi cung cấp nhiều mẫu lăng mộ đá lục lăng, hình lục giác với giá thành hợp lý nhất.Mộ lục lăng sáu mặt sáu cạnh trạm khắc nét, ghép khít mạch.