Bài viết đánh dấu: Bán chân tảng đá kê cột Thanh Hóa

Bán chân tảng đá kê cột nhà tại Thanh Hóa, chân cột bằng đá khối cho nhà thờ nhà cổ.Chế tác các mẫu tảng kê cột nhà tại Thanh Hóa, Sầm Sơn, Bỉm sơn, huyện Cẩm Thủy …