Bài viết đánh dấu: Bán chân tảng đá kê cột Kon Tum

Địa chỉ bán chân tảng đá kê cột nhà tại Kon Tum, làm cột đá, bậc thềm tam cấp đá.Cung cấp đá lát, chân cột nhà gỗ, nhà sàn hay đá bậc thềm tại Kon Tum, Đắk Glei, Đắk Hà.