Bài viết đánh dấu: Bán chân tảng đá kê cột Sóc Trăng

Bán chân tảng đá kê cột tại Sóc Trăng, lắp đá bậc thềm tam cấp, lát đá.Vận chuyển tận nơi đá kê chân cột tại Sóc Trăng, thị xã Ngã Năm, thị xã Vĩnh Châu và các huyện.