Bia đá đẹp LM 08

Bia đá đẹp LM 08 - Mẫu bia liệt sỹ đẹp
Bia đá đẹp LM 08 – Mẫu bia liệt sỹ đẹp

Mẫu bia liệt sỹ đẹp được lắp đặt tại trung đoàn 923 Thọ Xuân Thanh Hóa, gần sân bay Sao Vàng.Mẫu bia đá đẹp ghi công các anh hùng liệt sỹ, chất liệu đá xanh nguyên khối.Kích thước đế bia rộng 127 cm, tổng chiều cao 218 cm, thân bia dày 18 cm.