Hà Nội - lắp đặt mộ đá hai mái tại Phú Xuyên

Đá mỹ nghệ Ninh Bình đã lắp đặt thành công ngôi mộ đá hai mái tại Bái Đô, Phú Xuyên, Hà Nội.Ngôi mộ với kiểu dáng mới đẹp kích thước đế 1,07 x 1,95 m.

Mộ hai mái đá Phú Xuyên Hà Nội
Mộ hai mái đá Phú Xuyên Hà Nội