Lư hương đá LM 14

Lư hương đá LM 14 giá lư hương và đèn đá
Lư hương đá LM 14

Các loại đá dùng để làm lư hương như lư hương đá xanh Thanh Hóa, lư hương đá trắng, đá vàng các loại.Trong đó loại lư đỉnh làm bằng đá xanh là phổ biến nhất, nó bền hơn và ít bị hoen ố hơn loại lư hương đá trắng.