Mẫu cây hương đá đẹp LM 12

Cây hương đá LM 12 mẫu cây hương đẹp
Cây hương đá LM 12

Đặt cây hương ngoài trời thờ thần linh trời đất, mẫu cây hương đá đẹp do thợ đá Ninh Bình chế tác.Các loại cây hương có mái, không mái trạm khắc tinh vi.