Tượng chó đá phong thủy LM 05

Chó đá LM 05 yểm cổ
Chó đá LM 05