Xem hướng mộ theo tuổi và mệnh đúng phong thủy

Việc xem hướng đặt mộ, xác định lập phương vị mồ mả là dựa vào tuổi người chết và mệnh của họ. Lăng mộ đá xin được tư vấn cách xác định hướng xây mộ theo phong thủy đúng đắn dựa vào tuổi và mệnh ở đây.

Xem thêm :

1, Chọn hướng mộ theo tuổi người chết

– Người chết có năm sinh vào các tuổi Dần, Ngọ Tuất : Hướng tốt là hướng Đông và Tây, hướng xấu là hướng Bắc.
– Người chết có năm sinh vào các tuổi Thân, Tý, Thìn : Hướng tốt là hướng Đông và Tây; hướng xấu là hướng Nam.
– Người chết có năm sinh vào các tuổi Tị, Dậu, Sửu : Hướng tốt là hướng Nam và Bắc, hướng xấu là hướng Đông.
– Người chết có năm sinh vào các tuổi Hợi, Mão, Mùi : Hướng tốt là hướng Nam và Bắc; hướng xấu là hướng Tây.

2, Chọn hướng mộ theo cung mệnh người chết

Âm Trạch cũng giống như Dương Trạch đều xác định phương vị + hướng mộ hợp theo mệnh cung của con người.Chúng ta phân biệt hai trường hợp là Đông Tứ Mệnh và Tây Tứ Mệnh.

– Người Đông Tứ Mệnh thì hợp với hướng và phương vị Đông Tứ Trạch là : Khảm (Hướng Bắc), Chấn (Hướng Đông), Tốn (Hướng Đông Nam), Ly (Hướng Nam).
– Người Tây Tứ Mệnh thì hợp với hướng và phương vị Tây Tứ Trạch là: Càn (Hướng Tây Bắc), Đoài (Hướng Tây), Khôn (hướng Tây Nam), Cấn (Hướng Đông Bắc).

Vậy trước tiên ta phải xác định được người mất đó thuộc Đông Tứ Mệnh hay Tây Tứ Mệnh mà tìm miếng đất có phương vị và hướng hợp với người mất đó.Kết hợp với kết quả xem hướng mộ theo tuổi mà ta đi đến kết luận cuối cùng.Chúc các bạn thành công !