Báo giá chân tảng đá tại Thái Bình

Hỏi :
Xin báo giá chân tảng đá kê cột chuyển về Thái Bình, giá cột đá và bậc thềm tam cấp.
Đia chỉ : Thị trấn thanh nê huyện kiến xương tỉnh thái bình.
Mô tả yêu cầu : Tôi xin báo giá chân cột đá đường kính 27 cm, 25 cm và cột đá vuông cao 2,2 m; bậc tam cấp.
Đáp :
Chào anh, chúng tôi đã gửi báo giá đá kê cột cùng giá cột đá, giá bậc thềm cho anh qua email.