Cây hương bằng đá LM 04

Cây hương đá LM 04 thờ thổ địa
Cây hương đá LM 04

Cây hương đá thờ thổ địa thường đặt tại góc sân vườn, chủ yếu được làm bằng đá xanh Thanh Hóa.Ngoài ra còn có thể làm từ các loại đá như đá vàng Nghệ An, đá trắng Nghệ An.