Cây hương đá LM 03

Cây hương đá LM 03 thờ trời đất
Cây hương đá LM 03

Mẫu cây hương thờ trời đất bằng đá đẹp, cây hương hay ban thờ đặt lộ thiên có thể đặt tại sân vườn hoặc đặt trên ban công nhà.Cấu tạo gồm nhiên viên đá tảng ghép lại với nhau.