Cây hương thờ cửu mẫu LM 15

Cây hương đá LM 15 thờ thần linh bằng đá tự nhiên
Cây hương đá LM 15

Mẫu cây hương thờ thần linh bằng đá đặt ngoài trời, cây hương đá tự nhiên cao cấp giá rẻ.Vận chuyển và lắp đặt bàn thờ đá ngoài trời bán thiên lắp đặt toàn quốc.