Cây hương thờ trời đất LM 14

Cây hương đá LM 14 nguyên khối
Cây hương đá LM 14

Mẫu cây hương thờ trời đất bằng đá nguyên khối rất bền vững và cổ kính.Cây hương hay trang thờ đá đặt ngoài trời có thể tồn tại hàng trăm năm do được làm từ những viên đá tự nhiên nguyên khối.