Khu lăng mộ đá tại Hoa Lư Ninh Bình

Đá mỹ nghệ Ninh Bình xây dựng khu lăng mộ đá tại Ninh Hòa, Hoa Lư, Ninh Bình.Khu lăng mộ bao gồm một chiếc lăng thờ chung, hàng rào đá bao quanh, cột cổng đá và bình phong đá.

Lăng mộ Ninh Hòa Hoa Lư Ninh Bình 02
Lăng mộ Ninh Hòa Hoa Lư Ninh Bình 02
Lăng mộ Ninh Hòa Hoa Lư Ninh Bình 03
Lăng mộ Ninh Hòa Hoa Lư Ninh Bình 03
Lăng mộ Ninh Hòa Hoa Lư Ninh Bình 04
Lăng mộ Ninh Hòa Hoa Lư Ninh Bình 04
Lăng mộ Ninh Hòa Hoa Lư Ninh Bình 05
Lăng mộ Ninh Hòa Hoa Lư Ninh Bình 05
Lăng mộ Ninh Hòa Hoa Lư Ninh Bình 06
Lăng mộ Ninh Hòa Hoa Lư Ninh Bình 06