Lắp mộ tròn đá tại Cầu Vật Thái Bình

Lắp đặt mẫu mộ đá tròn tại Cầu Vật Thái Bình.

Mộ tròn Thái Bình 01
Mộ tròn Thái Bình 01