Cuốn thư đá đẹp LM 56

Cuốn thư đá LM 56 mẫu bình phong đẹp
Cuốn thư đá LM 56

Mẫu bình phong đá đẹp đặt tại khu lăng mộ hay cuốn thư đẹp đặt tại nhà thờ họ từ đường.Chế tác buôn bán đá mỹ nghệ như cuốn thư đá, lăng mộ đá, đồ thờ đá.