Cuốn thư đá LM 39

Cuốn thư đá LM 39 đẹp
Cuốn thư đá LM 39

Cuốn thư đá đẹp do những người thợ đá lâu năm trong nghề làm ra.Địa chỉ làm và bán bình phong đá đẹp, cuốn thư các kích thước lớn nhỏ khác nhau.