Cuốn thư đá LM 46

Cuốn thư đá LM 46 nhà thờ họ
Cuốn thư đá LM 46

Mẫu cuốn thư đặt tại nhà thờ họ, cuốn thư đặt tại lăng mộ với nhiều kích thước do khách hàng chọn lựa.Chúng tôi hàng năm chế tác và lắp đặt hàng trăm chiếc cuốn thư đá khắp nơi tại Việt Nam.