Cuốn thư đá LM 53

Cuốn thư đá LM 53 bằng đá khối
Cuốn thư đá LM 53

Mẫu cuốn thư đá đẹp bằng đá khối tự nhiên.Hình ảnh cuốn thư đá đẹp bền vững vĩnh cửu cùng thời gian.Hoa văn trạm trổ sâu nét, cổ kính trên cuốn thư đá.